Úvodní stránka

Zahrady ani veřejná zeleň nemohou bez dostatku stromů a keřů plnit funkce, které směřují k udržení a zlepšení životního prostředí člověka. Nejen zahrádky a zahrady, zeleň kolem podniků, městská a rekreační zeleň, ale i úpravy devastované krajiny a řízená obměna lesů a lesoparky, které budou mít za cíl nikoliv produkci dřeva, ale zachování a zlepšení životního prostředí, čekají na výsadbu funkční zeleně, kterou odlišujeme od lesních dřevin názvem okrasné stromy a keře, nebo ještě lépe dřeviny pro sadovnické a krajinářské úpravy. I když nelze samozřejmě vyřešit všechny nedostatky v rostlinném společenství a životním prostředí výsadbami stromů a keřů, musíme počítat s tím, že potřeba výsadbového materiálu velice narůstá.

Ve světových školkařských centrech, jako v Boskoopu, Angers, Orleansu, v Holštýnsku a jinde, jsou specializované závody pro produkci mladých dřevin. Také u nás rostou školky, které rozmnožují okrasný školkařský materiál ve velkém.

Obsah webu je určen pro profesionály školkaře, drobné pěstitele, sběratele a milovníky zahradních rostlin, pracovníky botanických zahrad a arboret, učitele na obecně vzdělávacích školách a učitele a žáky na odborných školách. Pro profesionály školkaře má tento web charakter spíše předávání zkušeností praxe pro praxi. Pro pěstitele, kterému se staly okrasné dřeviny ušlechtilým a prospěšných koníčkem,je tento web rádcem a pomocníkem. Pokročilí sběratelé a milovníci zde najdou návody pro množení i méně známých dřevin, které by si chtěli vypěstovat doma. Konečně pracovníci botanických zahrad a arboret na webu najdou pokyny jak si počínat se semeny a vegetativním množitelským materiálem mnohých známých i méně známých druhů dřeviny.

K obsahu je třeba dodat, že konkrétní údaje o rozmnožování jednotlivých rostlin a druhů dřevin jsou uvedeny vždy pod hlavičkou určitého rodu. Dále je třeba upozornit na to, že ekologické – stanovištní – údaje v této publikaci se neztotožňují vždy s podmínkami, které určitá dřevina má ve svém původním prostředí, ale naznačují jen možnost jejího přizpůsobení podmínkám, za kterých může u nás vegetovat. Ekologické údaje pro kultury velkých rodů nelze považovat za společnou ekologii celého rodu, neboť rody s početnými druhy společnou ekologii nemají. Údaje se vztahují diferencovaně na různé druhy toho rodu, o kterém se pojednává.

Komentáře jsou uzavřeny.